Definisjonen på et FORFERDELIG menneske, – kristen eller ateist!

Min C-PTSD lidelse blir dessverre bare mer og mer alvorlig.  Med nye alvorlige helseproblemer som tap av minne og et stadig oftere tap av synet mitt!  Er jeg i ferd med å bli blind? Jeg må innrømme at jeg mer og mer ikke bare opplever min livssituasjon med C-PTSD som forferdelig smertefull og stadig mer […]

For meg har det “KRISTNE FELLESKAPET” blitt et farlig sted å leve!

Ved TRE helt adskilte, forskjellige anledninger har jeg fått KNIVEN STUKKET I RYGGEN av “kristne venner og forretningspartnere!” Med det tragiske resultatet at jeg ble påført den meget ALVORLIGE lidelsen/sykdommen C-PTSD, – en forferdelig lidelse de fleste som får denne sykdommen må leve med resten av sine liv!  Den siste gangen dette skjedde var i […]