HELGE NORMANN

Helge Normann

En historie om min kamp for å overleve:

Jeg har alt for mange gode grunner til å «hate» Norge og flere mennesker som bor der. Men et så sterkt uttrykk vil jeg ikke bruke.
Men at jeg har stor forakt for hva alt for mange ansatte i det offentlige systemet, – fra politi og skatte-myndigheter,

Read More »

2021 ©fienden-innsiden