DIN HJELP MED Å REISE DET PENGE-BELØPET SOM BL.A. ER NØDVENDIG FOR KOSTBAR C-PTSD BEHANDLING OG ANNET BLIR MED STOR TAKKNEMMELIGHET UTROLIG HØYT VERDSATT! DETTE VIL KUNNE HJELPE HELGE TILBAKE TIL ET FORHÅPENTLIGVIS SMERTEFRITT OG MER NORMALT LIV IGJEN.

Previous
Next

C-PTSD er en meget alvorlig mental sykdom/lidelse som krever omstendig og mange ganger kostbar behandling over tid. For mange forblir imidlertid lidelsen noe man må lære seg å leve med resten av livet.

Klikk på bildet over for å lese hele artikkelen på engelsk.

Behandling er imidlertid meget viktig, ikke bare i forhold til muligheten til i en viss grad å bli frisk, men også for mye bedre å bli i stand til å leve et mer normalt liv med denne lidelsen.
Helge’ s situasjon er i tillegg ganske unik idet han ikke lengre er i stand til å leve i Norge, det landet der han ble født og vokste opp. Han har ved to forskjellige anledninger under særdeles vanskelige og traumatiske omstendigheter blitt TVUNGET til å forlate Norge, den siste gangen like før jul i 2019 etter en lang og vond kamp med NAV. Du kan lese mer om denne delen av hans utrolige historie her.
Samtidig er det viktig å forstå at KILDEN eller de sammensatte årsakene til at han ble påført lidelsen C-PTSD alle finnes i Norge. Og det var derfor, bl.a. på bakgrunn av råd fra hans egen lege, at han flyttet vekk fra Norge for mange år siden.

ålet med denne “fund-raising” kampanjen:

Målet med denne kampanjen for å hjelpe og skaffe finansiering for behandling osv. er totalt ca. Nkr. 300.000,-. Dette beløpet er planlagt å bli brukt omtrent som følger:

Ønsket behandlings-sted:

Det første og viktigste målet med denne crowdfunding kampanjen er å reise finansiering for 1.klasses behandling ved en spesiell behandlings-klinikk i Sarasota, Florida i USA som flere andre PTSD offer i USA har anbefalt Helge på det sterkeste. Denne klinikken heter Dr. Quintal s Treatment Center ́ som du ser et bilde av over her. Han har vært i kontakt med klinikken i Florida og har personlig snakket med ledelsen i en samtale som hørtes meget oppløftende ut. Full behandling ved dette behandlings-stedet for PTSD er imidlertid ikke billig og er beregnet å koste ca. Nkr.150.000,- inkludert opphold og reise t/r.

Erstatnings-søksmål:

Helge har i løpet av de tildeles forferdelig nesten 10 årene han nå har levd med denne PTSD lidelsen flere ganger vært i kontakt med forskjellige advokater i Norge som har vurdert hans sak i forhold til et eventuelt erstatnings søksmål mot Magnar Kongestøl og enkelte andre. F.eks. med advokat Edmund Asbøll i Oslo som for 4 – 5 år siden gikk gjennom mange sider med informasjon og dokumentasjon og konkluderte med at dette var en «meget stygg sak» der han mente Helge hadde god grunn til å tro man kunne vinne frem med et søksmål. Han tilbød seg å ta saken. Men, da Helge ikke hadde anledning til å betale inn et mindre depositum på hans klient konto måtte han på daværende tidspunkt bare gi opp tanken på dette. Uansett, nå håper vi med denne kampanjen å kunne reise minimum kr. 100.000,- for å kunne finansiere et slikt søksmål.

Andre utgifter:

Helges livssituasjon de siste nesten 10 årene, og da spesielt hans økonomiske situasjon, har vært dramatisk dårlig. Han endte opp med en rekke uoppgjorte økonomiske forpliktelser som det overhodet ikke har vært mulig for han å gjøre noe med de siste årene. Forpliktelser som legger et økonomisk press pa han og gir Helge meget negative stress reaksjoner som igjen bidrar til at hans problemer med C-PTSD blir mer alvorlig. Kombinasjonen dårlig økonomi og C-PTSD er en meget (farlig) dårlig kombinasjon. Derfor har vi tillatt oss å reservere kr. 50.000,- av det totale beløpet til dette formålet.

DONATION Payments:

Paypal

Coming Soon

VIPPS betaling:

BITCOIN: (coming soon)
ETHEREUM: (coming soon)
USDT (Tether): (coming soon)