Historien om

«Fienden på Innsiden!»

En ny revolusjonerende KRYPTO valuta med over 43 TRILLIONER US$ i verdier som garanti bak valutaen!

Er dette krypto valuta bransjens STØRSTE NYHET siden lanseringen av bitcoin i 2009?

Det mest sensasjonelle med lanseringen av krypto valutaen XUSDP 2.0 er at denne revolusjonerende nye valutaen også blir valgt som mange sentralbankers CBDC valuta!  Dermed har mange sentralbankers planer om å levere en slik valuta til sitt lands befolkning som kunne programmeres og dermed gi staten TOTAL KONTROLL over den enkelte bruker, fått seg et skikkelig og høyst nødvendig skudd for baugen!  XUSDP 2.0 er her og det FORANDRER SVÆRT MYE!

Søndag den 3. Desember 2023 gikk tre store selskaper sammen om å lansere en pressemelding med virkelig eksplosivt innhold.  De tre selskapene det er tale om er først XUSD Blockchain Holdings, LLC,RT Core, Inc., og Kerix Jad, SAD.  Tre selskaper de aller fleste av oss mest sannsynlig aldri har hørt om tidligere.  Men allikevel tre selskaper som nå vil skape sensasjon i det globale krypto valuta markedet med lanseringen av XUSDP 2.0.  En valuta tidligere også omtalt som “folkets krypto valuta” og en valuta som “ville frigjøre mennesker fra det tradisjonelle banksystemets slavesystem” og gjøre den enkelte person i stand til selv å bestemme over alt som har med sine penger å gjøre.

Da jeg første gang ble introdusert for noen av de som står bak XUSD Blockchain Holdings for 2 – 3 år siden, var det først og fremst ordene om å “frigjøre mennesker fra det tradisjonelle banksystemets slavesystem” som gjorde meg veldig interessert.  Men også det faktum at dette skulle bli en ekte krypto-valuta som ikke bare ville bli bakket opp av “mange trillioner av dollar i faktiske verdier” men som også ville fungere på bakgrunn av en revolusjonerende Quantum computer teknologi som ingen andre krypto-valutaer var i stand til å matche i dag.  Mer om det i en senere artikkel om XUSDP 2.0.

Men først: Hva var det den nevnte pressemeldingen fortalte verden om?  Vel, la oss se nærmere på hva et av verdens mest kjente og mest respekterte presse-byråer, AP (Associated Press) skrev om dette den 3. Desember 2023:

En allianse mellom tre (3) meget solide og innflytelsesrike selskaper har offentliggjort at de vil REVOLUSJONERE og fullstendig snu opp ned på et stort antall CBDC pilot prosjekter i sentral-banker i Afrika, – Latin Amerika og i Asia.  Selskapene det handler om er XUSD Blockchain Holdings, LLC,  –  RT Core, Inc., og Kerix Jad, SAC.  Dette er med meget stor sannsynlighet selskaper som de aller fleste av oss aldri hadde hørt om tidligere.  Men la ikke det lure deg, – disse selskapene har både økonomiske ressurser og et profesjonelt lederskap som vil få jobben gjort!  Dette er mer nøyaktig hva AP skrev i sin nyhets-melding:

I en absolutt banebrytende og virkelig oppsiktsvekkende handling har den i bank-verdenen “real time” betalings-teknologi leverandøren RT Core, Inc., slått seg sammen med et konsortium kjent som Kerix Jad, SAC, og selskapet XUSD Blockchain Holdings, LLC med det formål å overbevise et stort antall sentral-banker i Afrika, Latin Amerika og Asia at de har en BEDRE løsning for såkalte CBDC valutaer enn det som de fleste sentral banker i verden i dag jobber med å få på plass.  Dette samarbeids-prosjektet markerer et avgjørende øyeblikk i historien om innføring av CBDC valutaer i disse delene av verden.  Og de tre selskapene er overbevist om at de nå vil lykkes med å starte en helt ny æra med tanke på økonomisk inkludering for mange hundre millioner mennesker i de tre verdens-delene.  En ny æra der også mange millioner mennesker som tidligere ikke en gang hadde en bankkonto nå blir i stand til å dra store fordeler ut fra det å kunne bruke en ny revolusjonerende digital krypto valuta!”

XUSDP 2.0 har allerede når dette skrives nesten 44 TRILLIONER US$ i asset-verdier deponert i “asset-poolen” bak valutaen.  Det å si at dette er “enestående” er en underdrivelse av dimensjoner! Begynn f.eks. med tanken om beløpet nevnt over er omtrent like stort som det totale brutto nasjonalprodukt i både USA og Kina sammenlagt!  Dette er de to landene med størst brutto nasjonalprodukt i verden.  Det siste bidraget til denne asset-poolen kom fra Kerix Jad, SAD ganske nylig med asset verdier verd over 12 TRILLIONER US$!  Kerix Jad er et internasjonalt  konsortium med hovedkontor i Lima i Peru med totale assets verd over 70 trillioner US dollar!  Jeg anbefaler deg å besøke websiden deres for en nærmere studie der

Ok, ble du ikke imponert over den informasjonen du fant på websiden til Kerix Jad?  Dette er uten snev av tvil et av verdens mest seriøse, mest solide prosjekter.  Med det sagt, la oss gå tilbake til det AP – ASSOCIATED PRESS skrev om XUSD prosjektet i sin nyhetsmelding den 3. desember 2023:

RT Core‘s avgjørelse om å integrere XUSD’s familie med krypto valutaer, og mer spesifikt XUSDP 2.0 inn i mange lands CBDC valuta pilot prosjekter, kommer fra XUSD’s urokkelige engasjement for absolutt sikkerhet, tillit og effektivitet.  XUSD’s meget robuste sikkerhets detaljer, den presise transaksjons behandlingen, og metoden for en absolutt stabil “base minimum price”, bakket opp med fysiske verdier som idag er verdsatt til 43.621 TRILLIONER US DOLLAR, ga oss en unik mulighet til å skape et solid grunnlag uten sidestykke i vårt engasjement med å implementere nye, unike CBDC løsninger i samarbeid med sentralbanker over hele verden.

“”Vi valgte XUSD og Kerix Jad som våre strategiske samarbeidspartnere for dette prosjektet fordi de også deler den samme viktige visjonen om økonomisk inkludering for de ca. 2 milliarder mennesker i verden som ikke engang har tilgang til en vanlig bankkonto.”” sier Mr. John Slater, arbeidende styreformann i RT Core.

Kerix Ja SAC er en privat eid konsortium med hovedbase i Peru som bl.a. har en portefølje med over 260 gruvedrift selskaper i mange land.  Dette er det tredje selskapet i “trekløveret” som nå står bak dette prosjektet og som spilte en kritisk viktig rolle med sitt bidrag verd over 12 trillioner US$ til “asset-poolen” bak XUSDP 2.0.”

Du kan nå gjøre deg bedre kjent med hvem Mr. John Slater er og selskapet han leder, RT Core, Inc.  gjennom denne websiden:

Associated Press fortsetter med å skrive dette i sin nyhets-melding:

“”Vi er virkelig begeistret over å være en del av dette banebrytende prosjektet,”” sier Alfredo Hurtado, CEO i Kerix Jad SAC. “”Dette samarbeidet vil ikke bare styrke Kerix Jad’s posisjon som et ledende selskap i teknologisk innovasjon på høyeste plan, men vil også bidra til sterkere vekst samtidig med at det gir mer kraft til vårt urokkelige engasjement om å alltid å sørge for at utvalgte metaller og andre råvarer først og fremst blir til fordel for de land og disse landenes befolkning der vi har våre gruvedrift operasjoner.  Dette vil selvfølgelig også få en meget sterk og positiv innvirkning på de samme landenes lokale økonomiske utvikling noe som igjen vil bidra til en forbedret livskvalitet for alle som har sitt arbeide i våre gruvedrift operasjoner, og hos alle de mennesker som bor i de samme lokale samfunnene!””

Mr. Andres Aquino, CBDO (direktør for forretnings-utvikling) i Kerix Jad SAC sa følgende:  “”Dette absolutt enestående tre-parts samarbeids-prosjektet skaper en betydelig milepæl i det totale CBDC landskapet!  Keris Jad’s urokkelige støtte til XUSDP 2.0 kombinert med RT Core’s unike erfaring og ekspertise og ikke minst deres visjon for hva de ønsker CBDC valuta løsninger skal bli, vil nå uten tvil rydde veien for nye meget suksessrike CBDC lanseringer i mange land i alle de tre verdensdelene vi først og fremst har bestemt oss å fokusere på.  Kerix Jad SAC vil også omgående begynne å bruke XUSDP 2.0 som betaling i samtlige av våre forretnings-transaksjoner verden over, noe som ytterligere vil styrke den internasjonale integrasjonen av den revolusjonerende hybride “stablecoin” løsningen representert ved XUSDP 2.0.”

Mr. James Nelson, CEO i XUSD Blockchain Holdings, LLC kom i tillegg med denne uttalelsen: “”Vi er meget sikre på at dette historiske samarbeids-prosjektet vil “jevne ut spillefeltet”, samtidig med at det bidrar til å sikre en lysere og mer suksessrik fremtid for både krypto bransjen i sin helhet og for den tradisjonelle bank-bransjen.  Med det initiativet vi sammen har tatt nå så er det VI som representerer fremtiden, – ingen mer diskusjon nødvendig!” 

Og endelig, Dr. Brian Fontenot, CTO (Chief Technology Officer) i XUSD Blockchain Holdings, LLC la til følgende om den jobben som opp til nå var gjort: “XUSD familien av krypto valutaer er udiskutabelt en “først i historien” gruppe krypto coins.  Og XUSDP 2.0 står nå frem som selve flaggskipet i dette innovative nye krypto produkt utvalget.  De unike finessene som er bygget inn kjernen av XUSDP 2.0 er virkelig det som lyser sterkest i dette tilfellet, som f.eks. følgende:  Et nytt revolusjonerende “blacklisting” system designet for å kunne beskytte både betaler og mottager fra svindlere, fra de som driver med “hacking” og andre uærlige aktiviteter.  Likeså en brilliant metode for å sikre at hvis noen mot all formodning skulle lykkes i  stjele dine penger fra deg, så vil det som ble stjålet kunne bli “burned” samtidig med at teknologien sørger for at du får dine penger tilbake!  Alt dette ble tilsammen et nytt teknologisk gjennombrudd på krypto området som en viktig nøkkel til at XUSDP 2.0 nå vil bli godkjent som et langt bedre alternativ til planlagte CBDC valutaer fra verdens sentral-banker.” 

Samarbeidet mellom RT Core, Inc, – Kerix Jad SAC og XUSD Blockchain har bragt sammen en meget kraftfull kombinasjon av ekspertise og moderne krypto teknologi.  De tre selskapenes felles innsats rydder nå veien for helt nye innovative teknologi løsninger, dramatisk økt effektivitet og en mer global aksept av sentral-bankers CBDC penger i både nær og fjern fremtid.”

Jeg sitter på mer spennende informasjon om dette prosjektet enn det jeg har skrevet om over.  Men den totale kunnskap og forståelse jeg over de siste snart 3 årene har fått av dette er det min oppriktig mening at dette vel må være den STØRSTE nyheten i krypto valuta bransjen siden bitcoin ble lansert i 2009!

Dette var kun den første artikkelen jeg vil skrive om XUSD prosjektet og om hvordan det vil påvirke verdens økonomiske fremtid og krypto valuta industrien generelt.  Glem ikke å registrere deg med din e-post adresse gjennom den “boksen” som du sikkert har sett dukke opp her!  Da vil du automatisk få e-post og meldinger fra meg når nye artikler er skrevet og publisert.  Glem heller ikke å melde deg inn i Facebook gruppen MONEY REVOLUSJONEN!  Der vil du ikke bare få mer informasjon om XUSD men også om svært mye annet som skjer i blockchain og krypto valuta verdenen.  Og med jevne mellomrom få tilgang til spennende informasjon om hvordan DU kan tjene penger i dette nye markedet.

 

Kontakt Helge her

MOTTA en GRATIS 146 siders e-bok om det meste du behøver å vite om den digitale krypto valuta verdenen! Fremtidens pengesystem.

HVORFOR du bør registrere deg her:

Gi oss din beste e-post adresse under og du vil med jevne mellomrom motta oppdateringer med meget interessante opplysninger relatert til de spesielle mulighetene Helge vil omtale på denne delen av bloggen. Helge har i mer enn 40 år jobbet med internasjonale forretnings-muligheter, og i over 20 år jobbet med slike muligheter på internett. Han har tjent og tapt millioner i løpet av disse årene og har et eksepsjonelt erfaringsgrunnlag på bade godt og ondt. Når du registrerer deg under vil du også få tilsendt en meget interessant 146 siders e-bok som gir deg en MEGET god innføring i den digitale krypto valuta verdenen, inkludert om NFT’ s (Non Fungible Tokens) og om De-Fi (Desentralisert Finans) som vil utfordre verdens banksystem. Alle blir også≥ med i en månedlig trekning der du kan vinne et GRATIS ferie-opphold som f.eks. beskrevet bak denne linken: GRATIS ferieopphold!

Vinn et GRATIS ferie-opphold!- Få en GRATIS audio-bok!

HVORFOR du bør registrere deg her:

Gi oss din beste e-post adresse og du vil motta interessante oppdateringer. Helge har i flere år av sitt liv levd som en “international citizen” og har et omfattende erfaringsgrunnlag for å kunne skrive virkelig interessante, verdifulle artikler om det som nå skjer i verden og hvordan du best kan beskytte deg selv og dine kjære i den tiden vi nå befinner oss i. Alle som registrerer seg får tilsendt en unik link hvorfra du kan laste ned en utrolig lydbok om den tidligere totalt narkotika og alkohol avhengige Mike Lindell som startet MyPillow eventyret og som nå har blitt en plattform for kampen for å redde USA med puter som våpen. Alle blir også med i en månedlig trekning der du kan vinne et GRATIS luksus ferie-opphold som beskrevet bak denne linken: GRATIS ferieopphold!