Historien om

«Fienden på Innsiden!»

Krypto trading bransjen er full av mindre bra konsepter!

DETTE stiller imidlertid i en klasse for seg selv!

Men først:  Den digitale krypto valuta bransjen er en bransje der det er viktig med kunnskap og forståelse.  Og dette gjelder definitivt også med hensyn til det å kunne tjene penger på krypto valuta trading!  Her er det faktisk mye penger å tjene, også når du kun deltar som en 100% passiv partner.

Men med litt kunnskap, og uten krav om spesielt stor investering vil jeg nå lette på «sløret» for deg om et konsept du kan bli med på i samarbeid med et selskap i Israel som virkelig stiller i en klasse for seg selv hva gjelder blant annet følgende:

 • Tidligere leverte resultater til et større antall institusjonelle klienter i over 70 land.
 • Sin internasjonalt anerkjente ekspertise når det gjelder bruk av AI (Artificial Intelligence) i forbindelse med valuta trading.
 • Alt som skjer blir revidert av et av de fire (4) største revisor-selskapene i verden med regelmessige rapporter til oss alle.
 • Eksepsjonell åpenhet og innsyn for alle i alt som skjer!
 • Alle som blir med blir også medeiere i selskapet når aksjer blir utstedt like før selskapet går på børst i siste halvår 2022.
 • Du blir med din deltagelse også med på å finansiere den fortsatte utvikling av den nevnte AI teknologien som forventes å skape fra 2 – 4 ganger bedre resultater enn hva  som har vært mulig tidligere!  Verdien i dette alene er intet mindre enn enorm!

Alle som blir med på dette kan starte med et så lite beløp som kun fra $100,-!  (Litt over 800 kroner) Men, spesielt hvis du velger å fokusere på kun en passiv deltagelse, så er en noe større investering anbefalt.

Fra rett under 30% til nesten 60% skapt i fortjeneste så langt siden trading startet ca. den 1. Februar 2021!

Her er et par eksempler på konkrete resultater skapt så langt siden konseptet for private små-investorer startet for kort tiden siden:

Først, – her er en konto som startet den 30. mars 2021.  Med andre ord, – for ca. 5 – 6 uker siden når dette skrives.  Og resultatet du kan se er 27,30%!

Det er meget viktig å forstå følgende i forbindelse med det vi kan kalle for ærlig og ekte krypto valuta trading:

 1. Det vil alltid være tap!  Og i et ærlig konsept må du bli med på tapene også!  Er du med på et trading konsept der det hver eneste dag kun er fortjeneste bør det sees på som et «fare-signal».
 2. Selskapet som står for tradingen i dette konseptet gjør bruk av AI (Artificial Intelligence) som igjen gjør bruk av flere forskjellige strategier.  På selskapets offisielle webside får du tilgang til omfattende informasjon om disse forskjellige strategiene, og om de faktiske tap og fortjeneste resultatene fra hver strategi.  Her snakker vi om høy risiko/STOR fortjeneste strategi ned til meget lav risiko/mer beskjeden fortjeneste strategi og endel strategier mellom disse.
 3. Du vil da også bli i stand til å studere faktiske resultater fra en noe høyere risiko/større fortjeneste strategi som i fjord høst (2020) i løpet ev 2 måneder og 11 dager skapte en fortjeneste på utrolige 298%!
 4. Selskapets uttalte minimum mål, (ikke et løfte!) er å skape en minimum fortjeneste for alle investors på ca. 300% i løpet av en 12-måneders periode.

Her er et bilde fra kontoen til en person som var blant de første til å åpne en konto og dermed investere i dette konseptet.  Kontoen ble aktivert i månedsskiftet januar/februar 2021 og reflekterer trading resultatet basert på både tap og gevinst gjennom disse litt mer enn tre (3) månedene:  59,08%!

Og her ser du et screenshot fra selskapets offisielle blogg der du kan se tre eksempler på på faktisk resultat skapt ved hjelp av den unike AI (Artificial Technology) teknologien omtalt over.  En teknologi selskaper sier de i løpet av et års tid vil være i stand til å ha videreutviklet til et punkt der resultater skapt blir 2 – 4 ganger bedre enn hva som oppnås pr. idag! 

Det du ser over kan på godt norsk beskrives som følger.

 • 128% fortjeneste fra Desember 2020 frem til Mai 2021! Det vil si i løpet av en periode på 4 – 5 måneder.
 •  321% fortjeneste fra August 2020 frem til Mai 2021.  Det vil si i løpet av kun 8 måneder!
 •  970% fortjeneste fra November 2020 frem til Mai 2021.  Det vil si i løpet av kun 5 – 6 måneder!

Hvis du på 100% uforpliktende basis ønsker mer informasjon om denne muligheten, besøk denne websiden og be om å få tilsendt mer info:

http://daisy4profits.com

Og husk, – hvis du velger å bli med på denne muligheten så gir du samtidig også meg HJELP med å nå mitt mål om å kunne finansiere bl.a. kostbar meg for meg meget viktig BEHANDLING på et topp anbefalt PTSD behandlings-sted i Florida i USA.  Se mer om dette stedet ved å klikke på “Gi din donasjon nå” knappen under her.

Kontakt Helge her

MOTTA en GRATIS 146 siders e-bok om det meste du behøver å vite om den digitale krypto valuta verdenen! Fremtidens pengesystem.

HVORFOR du bør registrere deg her:

Gi oss din beste e-post adresse under og du vil med jevne mellomrom motta oppdateringer med meget interessante opplysninger relatert til de spesielle mulighetene Helge vil omtale på denne delen av bloggen. Helge har i mer enn 40 år jobbet med internasjonale forretnings-muligheter, og i over 20 år jobbet med slike muligheter på internett. Han har tjent og tapt millioner i løpet av disse årene og har et eksepsjonelt erfaringsgrunnlag på bade godt og ondt. Når du registrerer deg under vil du også få tilsendt en meget interessant 146 siders e-bok som gir deg en MEGET god innføring i den digitale krypto valuta verdenen, inkludert om NFT’ s (Non Fungible Tokens) og om De-Fi (Desentralisert Finans) som vil utfordre verdens banksystem. Alle blir også≥ med i en månedlig trekning der du kan vinne et GRATIS ferie-opphold som f.eks. beskrevet bak denne linken: GRATIS ferieopphold!