Historien om

«Fienden på Innsiden!»

«Nå må du TILGI og komme deg videre Helge!»

«Nå må du TILGI og komme deg videre Helge!»

Det har nå gått mer enn 9 år siden det jeg uten reservasjon kaller det «alvorlige overgrepet» mot meg høsten 2012.  Og jeg har hørt ordene over, eller lignende ord så mange ganger at jeg nå nesten føler jeg vil spy hvis jeg hører det en gang til.

De fleste har sagt det på en vennlig måte og sikkert kun med de beste hensikter.  Men, – de forstår jo absolutt ingen ting!  Noen ganske få av mine såkalte kristne venner har sagt det med et snev av irritasjon i stemmen, og i et par tilfeller til og med sinne bak sin uttalelse.  Disse personene forstår om mulig enda mindre!

Hvis du noen gang leser alle kapitlene i boken min, Fienden på Innsiden, der jeg så langt kun har skrevet 6 av det som totalt vil bli på ca. 22 kapitler, så vil du kanskje få en forståelse for at få har mer erfaring i det å tilgi, – det å komme seg videre etter å ha fått alt ødelagt av andre, enn meg!  Noen av de som har kjent meg best har til og med sagt til meg at de har vært imponert over den styrken jeg har vist ved å glemme det som skjedde, reise seg å starte på nytt.

Men denne gangen da alt ble knust og ødelagt for over 9 år siden, – da havnet jeg i en for meg helt ny og ukjent situasjon.  Denne gangen ble ikke bare selskapet mitt knust og ødelagt, – men mitt liv, min evne og mulighet til å fortsette å leve som et normalt menneske ble KNUST og ØDELAGT.  Jeg fikk som et direkte resultat av det overgrepet som fant sted diagnosen C-PTSD, (Complex Post Traumatisk Stress Dysfunksjon)

Apropos «tidligere kristne venner», – jeg er så til de grader skuffet over hvordan jeg opplever den «kristne nestekjærligheten».  Men det blir en annen del av min historie…dessverre.

Til dere som har sagt og skrevet, – «Nå må du TILGI og komme deg videre Helge!» sier jeg nå:  Dere verken forstår eller tror på meg når jeg svarer: Til tross for min C-PTSD lidelse så har jeg gjennom de siste 9 årene med Gud som vitne gjort mange flere forsøk på å «komme meg videre» enn du/dere noen gang vil forstå!  

Men, – jeg F U N G E R E R ikke lengre som et normalt, friskt menneske!  Hvilken del av denne setningen er det du ikke forstår?  Hvilken av disse bokstavene, – F U N G E R E R ikke, – er det du ikke i stand til å kjenne igjen?

Jeg er idag en mann som har passert mine 70 år og har de siste få ukene grått i bunnløs fortvilelse som en hjelpesløs baby nesten hver eneste dag.  Detaljene i dette og mye annet de siste 9 årene blir beskrevet i sin fulle bredde i den boken jeg skriver på.

Hvilket bringer meg til en, i denne omgang, siste side ved alt dette som skuffer meg så til de grader med mine «tidligere kristne venner».  Et par av dem har uttrykte seg på en slik måte at jeg forstår de beskylder meg for å skrive boken, – lansere bokens webside http://fienden-innsiden.net osv., som en slags hevnaksjon!  

Jeg ble ikke bare fortvilt da jeg første gang ble konfrontert med det, – men ble også ytterligere både fortvilt og syk!  Den eneste, absolutt ENESTE grunnen til å at jeg skriver boken og alt rundt den, – er fordi jeg ser på det som den ENESTE måten å finne noen som virkelig kan HJELPE!  Og de eneste to stedene jeg føler jeg har en opplagt RETT til å kreve hjelp fra, – 

  • noen tidligere kristne venner som jeg kaller for «overgriperne!», – 
  • norske myndigheter og den norske stat, – 

 

de NEKTER begge å hjelpe, – de nekter begge å ta noe ansvar!

PS:  Bare for å også ha sagt det, – jeg har flere ganger både skrevet og ropt til Gud at jeg TILGIR!  Men det betyr ikke, så lenge det fremdeles er liv i meg, at jeg ikke er nødt til å gjøre alt jeg kan for å kreve å få tilbake fra de skyldige det som så brutalt ble stjålet fra meg:

Livet mitt!