Historien om

«Fienden på Innsiden!»

“The GREAT Reset 2” – om den største flyttingen av RIKDOM i historien og om hvordan DU kan stå på den POSITIVE siden!

Det totale bank og pengesystemet slik vi har blitt vant til å leve og fungere med dette, står foran den største og mest GIGANTISKE forandringen i menneskehetens historie!  Sørg for at du forstår og at du blir i stand til å dra fordel av denne begivenheten!

Mange av oss har hørt om de meldingene som i full offentlighet har kommet ut fra The World Economic Forum og fra denne organisasjonens grunnlegger Mr. Klaus Schwab den siste tiden.  Her snakkes det også om “The GREAT Reset” og om at innen 2030: – “da skal ingen av oss eie noe som helst, men vi skal allikevel bli meget lykkelige!“.  Dette er ingen spøk, – dette er den offisielle uttalelsen fra The World Economic Forum, en organisasjon som de aller fleste ledende politikere, kjente næringslivsfolk og andre har et meget nært forhold til.  Dette gjelder også meget kjente politikere og næringslivsfolk i Norge som f.eks. tidligere statsminister Erna Solberg og den tidligere meget kjente Høyre politikeren Børge Brende som idag er president for The World Economic Forum!

Men nok om denne meget farlige organisasjonens og dens lederskap i denne omgang.  Heldigvis finnes det en annen utgave av “The Great Reset” under ledelse av mennesker som ønsker seg en mye bedre og langt mer positiv fremtid for jordens befolkning enn den som det gies uttrykk for av Klaus Schwab og hans folk.  Vi kan kalle dette for “The Great Reset 2“.  Det eneste de to gruppene sikkert er enige om er at verden befinner seg på kanten av et stup og det er et skrikende behov for det vi kan kalle for “dramatiske forandringer”.   Men løsningene på de store utfordringene verden står ovenfor er de selvfølgelig ikke enige om.

De som står bak “The Great Reset 2” tar imidlertid utgangspunkt i det som er det globale samfunnets “blodomløp”, det som er livsviktig nødvendig for at ting skal fungere, nemlig det økonomiske systemet.  Og med utgangspunkt i dette er det “bak kulissene” over lengre tid planlagt en overgang til et HELT NYTT SYSTEM. Et nytt system der forandringene først og fremst må skje på disse to områdene:

  1. Det globale økonomiske systemet er overhodet ikke bærekraftig lengre.  Fiat pengene som n.kr., us dollar, euro og engelske pund osv. har egentlig ingen verdi lengre!  En helt ny type penger er helt nødvendig.
  2. Det globale bank-systemet, og banker i de enkelte land, har i stor grad blitt et korrupt system der det du tror er dine penger egentlig ikke finnes der noe mer.  Et helt nytt alternativt system for å erstatte det gammeldagse banksystemet er også absolutt nødvendig!

 

En helt NY type digitale krypto-valutaer, 100% bakket opp av gull, sølv og flere andre verdier, så langt for totalt 3.182 TRILLIONER US dollar, i kombinasjon med en helt ny type GLOBAL BANK, ønsker deg nå velkommen som kunde!

Dette er et prosjekt som har vært under utvikling i noen få år og som vil spille en nøkkelrolle i “The Great Reset 2“.  Vi snakker om et nesten utrolig omfattende globalt prosjekt som jeg kun får muligheten til å røre litt i overflaten på her og nå og som jeg ellers vil komme tilbake til i flere artikler i tiden som kommer.

Det finnes et “white-paper” på hele 459 sider med en usedvanlig detaljert gjennomgang av hele prosjektet, inkludert kopier av en lang rekke viktige avtaler med partnere over hele kloden.  Her er en kort norsk oversettelse av “the overview” i dette omfattende dokumentet:

Vårt ICTS Trust ATOA (SBAT) Soveregin Bank Array Trust konsept representerer et helt nytt globalt økonomisk system.  Et system basert på både omfattende rikdom og likhet mellom mennesker.  Menneskeheten har vært slavebundet av det gamle økonomiske systemet alt for lenge.  ICTS er av den oppfatning at jordens mennesker trenger en suveren (sovereign) ny plattform for å kunne gjennomføre alle sine økonomiske transaksjoner, privat og kommersielt.  Ved å gjøre bruk av den såkalte blockchain teknologien og det enkle løftet om at alle transaksjoner skal kunne gjennomføres når som helst og alltid direkte mellom betaler og mottaker uten behov for en tredjepart, så har ICTS utviklet et nytt revolusjonerende økonomisk system for første gang i menneskets historie, – et system som direkte og alltid favoriserer enkeltpersonen og menneskeheten som sådan.  ICTS og de mange samarbeidende stiftelser, banker og selskaper har utviklet, og vil fortsette utviklingen av denne teknologien og dens flere patenter gjennom den nærmeste fremtid samtidig med at vi nå lanserer et meget eksklusivt knippe krypto-valuta “coins” som vil gjøre dette nye økonomiske systemet mulig på global basis.  Det revolusjonerende nye ICTS systemet vil gjøre det mulig å gjennomføre transaksjoner som blir fra 400 og opp til 700 ganger raskere enn hva VISA og MasterCard er i stand til i dag!  Og samtidig med ubegrenset transaksjons skalerbarhet og uovertruffen sikkerhet!  ICTS tilbyr også de største institusjonelle investor selskapene suveren transaksjons-evne globalt gjennom vår XUSD Private Investment Bank og vil re-distribuere inntektene fra dette til eierne av våre forskjellig “coins” ved hjelp av spesielle “smart-kontrakter”.  Vår XUSD Prime Coin blir den viktigste transaksjons-valutaen i det totale ICTS systemet.

Det totale ICTS Trust ATOA SBAT systemet skaper en på engelsk en “Private Irrevocable International Trust” som sammen med visse andre “instrumenter” garanterer ovenfor alle eiere av våre “coins” at all kommunikasjon og alle forbindelser til andre kun skjer med faktiske virkelige mennesker og ikke med en eller annen form for institusjon skapt av en stat eller et land.  Takket være dette kan ICTS Trust ATOA SBAT beskytte alle “coin” eiere med en situasjon der et garantert privatliv til enhver tid, for både enkeltpersoner og for stiftelsen (trusten) selv, er GARANTERT.

Når dette skrives i midten av april måned 2022, så har ICTS Trust ATOA og vår tilknyttede SBAT lykkes med å sikre et fond med totalt US$ 3.182 TRILLIONER dollar i konkrete verdier, inkludert gull og sølv, som har blitt knyttet opp mot det fast bestemte antall coins som pr. idag er skapt og som ligger på vårt XUSD blockchain Network.  Pr. idag er den viktigste valutaen i dette systemet vår XUSD Prime Coin, men flere andre coins står i en slags kø til å bli sluppet løs på det globale markedet i dette systemet.  Dette handler om coins med navn som XGBP, (som erstatning for engelske pund) XCAD (i stedet for kanadiske dollar) og XEURO (i stedet for Euro) som eksempler på dette.  Den første “coinen” som blir sluppet løs etter XUSD er imidlertid  en 100% sølv basert/garantert valuta i to utgaver:  XUSDS (Spurt) 1 og 2.  Og deretter kommer XUSDQ (Q for quantum) som er planlagt å erstatte det globale SWIFT systemet.

Hvis du blir med på dette vil du finne deg selv i en unik posisjon der hver enkelt av disse “coin” lanseringene representerer en fantastisk ny investerings-mulighet.  En mulighet som kun et lite fåtall av menneskene i verden får muligheten til å bli med på!

Så langt informasjon hentet direkte fra XUSD’ s 459 sider lange “white-paper” i denne omgang.  Her kan du også lese og se all dokumentasjon om de totalt 3.182 trillioner dollar i konkrete verdier, inkludert gull og sølv, som står bak XUSD valutaen og de andre som snart blir lansert.  Det som også er super interessant å nevne i denne første artikkelen om denne virkelig “en gang i livet” muligheten denne gangen er at de som står bak dette globale prosjektet allerede har betalt 1,5 milliarder US dollar til 146 forskjellige børser over hele verden for å sikre at både XUSD og andre kommende valutaer blir tatt opp til notering på disse 146 børsene!

Jo, du leste disse tallene riktig!

I dag, den 18. april 2022 er en XUSD coin verdsatt til US$783,44 pr. coin.  Men, takket være at du leser dette nå, og hvis du handler MEGET raskt finnes det en mulighet til at du kan sikre deg 6,5 XUSD coins til en pris på kun $380,- pr. stk.  Med andre ord med en rabatt på over 50%!  Det kreves imidlertid en minimum investering på US$2.500,-.  Prisen på $380,- pr. coin vil imidlertid gå opp sekunder etter at at XUSD blir børsnotert hvilket kan skje i morgen, eller hvilken dag som helst denne uken.

Hvilken pris som blir den neste prisen for en XUSD coin vet vi ikke når dette skrives.  Det vi imidlertid vet er at den potensielle verdistigningen basert på forventet etterspørsel og ikke minst basert på de økende verdiene som til enhver tid vil garantere for prisen på enhver XUSD coin, meget raskt vil gå opp til pluss/minus $2.000,- pr. coin (i løpet av 1 – 2 måneder) og deretter opp til US$20 til 24.000,- etter 12 – 18 måneder.  Disse tallene er hentet direkte ut fra webinarer de siste to ukene der ledelsen har indikert en mulig slik verdistigning basert på de stadig økende “assets” (verdier) som blir lagt inn som garanti for hver enkelt “coin”.  Disse verdiene i form av gull, sølv, platinum og annet dokumenteres og oppgraderes hele tiden med full åpenhet ovenfor alle investors og andre interessenter.

I tillegg til en mulig fremtidig profit fra våre investeringer i dette prosjektet ble det for et døgn siden også annonsert at alle coin eiere vil bli i stand til å “stake” sine coins med en rente på utrolige 19% p.a.!  “Staking” betyr at du må gå med på at dine coins blir låst fast i en gitt periode, (du kan ikke selge dine coins i denne perioden)  og at du vil få utbetalt en “staking rente” på 19% p.a. i denne perioden.   Med andre ord, hvis du f.eks. er villig til å “stake” dine coins for en periode på 12 måneder så vil du gjennom denne perioden få utbetalt f.eks. 19% av US$2.500,- som utgjør US$475,-.  Det som imidlertid er meget interessant her er at utbetaling skjer månedelig i XUSD, en valuta som stiger i verdi gjennom hele denne staking perioden!

Hvis du er interessert i å få vite mer om dette absolutt meget unike prosjektet og de spesielle mulighetene det byr på, sørg for det første for at du registrerer deg for å motta mine oppdateringer fra denne delen av min blogg.  Dernest, du kan også ta personlig kontakt med meg gjennom “Kontakt Helge her” linken nederst til høyre på denne siden.

Kontakt Helge her

MOTTA en GRATIS 146 siders e-bok om det meste du behøver å vite om den digitale krypto valuta verdenen! Fremtidens pengesystem.

HVORFOR du bør registrere deg her:

Gi oss din beste e-post adresse under og du vil med jevne mellomrom motta oppdateringer med meget interessante opplysninger relatert til de spesielle mulighetene Helge vil omtale på denne delen av bloggen. Helge har i mer enn 40 år jobbet med internasjonale forretnings-muligheter, og i over 20 år jobbet med slike muligheter på internett. Han har tjent og tapt millioner i løpet av disse årene og har et eksepsjonelt erfaringsgrunnlag på bade godt og ondt. Når du registrerer deg under vil du også få tilsendt en meget interessant 146 siders e-bok som gir deg en MEGET god innføring i den digitale krypto valuta verdenen, inkludert om NFT’ s (Non Fungible Tokens) og om De-Fi (Desentralisert Finans) som vil utfordre verdens banksystem. Alle blir også≥ med i en månedlig trekning der du kan vinne et GRATIS ferie-opphold som f.eks. beskrevet bak denne linken: GRATIS ferieopphold!