Historien om

«Fienden på Innsiden!»

PLUSS 1% hver eneste dag, 365 dager i året med “Auto Krypto AI-Trading Med Din SmartCity!”

Noen viktige betrakninger rundt det å tjene penger på “trading”, enten det er Forex eller Krypto, ved hjelp av et network marketing basert konsept.

Og til slutt:   Har det UMULIGE i trading allikevel blitt mulig?

De siste 3 – 4 årene har det skjedd en eksplosjon i antall konsepter som blir tilbudt folk og som kombinerer network marketing med krypto og forex trading.  Jeg har fått svært mange slike tilbud og bare den siste måneden eller to har jeg blitt invitert med på minst 5 – 6 nye slike tilbud!

Gulroten er alltid den samme:  100% passive inntekter skapt med løfter om usannsynlig store inntekter fra “trading” svært ofte ved hjelp av AI (artificial intelligence) og roboter gjerne kalt for ‘bots” som gjør alt for deg på autopilot.  Men, hvis det var noe område der vi alle så avgjort bør være skeptiske og samtidig være i stand til å stille kritiske spørsmål, – så er det nettopp i forhold til network marketing baserte trading konsepter som lover oss gull og grønne skoger takket være kunstig intelligens og “magiske bots”.  Faktum er nemlig at de aller, aller fleste av de konseptene av denne typen som jeg har blitt kjent med de siste 3 – 4 årene finnes ikke lengre idag.  

Jeg har tidligere på denne bloggen, i delen som handler om “Online Inntekter” skrevet en blogg-artikkel under overskriften:  Krypto valuta muligheter, – det moderne “wild west” markedet!”  Her skriver jeg litt om to muligheter som var meget populære den gangen jeg skrev dette.  Men jeg valgte da å ikke omtale disse med deres fulle og rette navn, men i stedet under navnene “Quick2Profit” og “Cash4You”.  Du kan lese det jeg skrev den gangen her:

https://fienden-innsiden.net/krypto-valuta-muligheter-det-moderne-wild-west-markedet/

Noen av de mer våkne som leser dette vil kanskje kunne kjenne igjen de egentlig konseptene som befant seg bak disse fiktive navnene?  Vel, “Quick2Profit” endte i en mega-crash bare et par måneder senere og “Cash4You” har hele tiden etter dette og frem til i dag hatt store problemer med utbetalinger av provisjoner og trading inntekter til deltakerne.  Jeg er nå dessverre overbevist om at også “Cash4Profit” ender opp i en solid “crash” for deltagerne meget snart!

Felles for praktisk talt alle disse konseptene, som i en begrenset periode har vært i stand til å utbetale meget hyggelige inntekter fra det de kaller for “trading-resultatene”, er at disse inntektene har vært mulig først og fremst takke være at ny frisk kapital kommer inn fra stadig nye deltakere!

Hvordan skille “klinten fra hveten”?

Først, – vær alltid skeptisk ovenfor konsepter som forsøker å kombinere network marketing med trading.  Dette betyr IKKE at jeg er negativ til network marketing! Absolutt ikke og langt ifra!  Men å kombinere network marketing med trading krever det jeg ofte vil kalle for “fikse og kreative løsninger”.  Hvilket det over nevnte “Cash4Profits” konseptet er et meget godt eksempel på!  Her utbetales over 30% av alle penger som kommer inn i provisjoner i en enkel mlm plan.  Hvilket allerede til å begynne med betyr at hvis du investerer 10.000 kroner så går det kun 7.000 kroner til trading!  Du får med andre ord ingen ting for 30% av pengene dine.

Med andre ord, du har allerede i utgangspunktet kommet negativt ut!

I tillegg, i det samme konseptet, når du står klar til å ta din “trading” fortjeneste ut så trekker de ytterligere 20%!  Med andre ord, du taper opp til mer enn 30% når du går inn og så ytterligere 20% når du går ut.  Men til tross for dette, deltakere som har vært i stand til å cashe ut sin profit fra “Cash4Profits” er godt fornøyd med resultatet!

Hvilket fremtvinger spørsmålet:  Hvor kommer pengene fra?  Og et annet spørsmål:  Finnes det noe sted vi kan se og være vitne til at trading faktisk skjer 5 til 7 dager i uken?  (Cash4Profits sier de er et Forex trading konsept hvilket betyr at all handel (trading) skjer på Forex markedet med fiat penger som dollar, euro, pund og yen osv.). Hvilket da fremtvinger dette spørsmålet:  HVORFOR er det da nødvendig at alle inn og utbetalinger skjer med krypto valuta?  Det blir dessverre meget fristende å svare:  

Slike selskaper blir ofte “flagget” av bankene og da kan du ofte oppleve at banken din nekter deg å overføre penger til et slikt selskap.  Jeg er definitivt ikke enig i slik “flagging” da jeg mener at penger som jeg har tjent ærlig på mitt arbeide, faktisk er MINE penger og at jeg må få lov til å sende disse pengene hvor jeg vil!  Men det blir kanskje en annen diskusjon. Uansett, – ved å bruke f.eks. BITCOIN reduseres dette problemet betraktelig.

Ellers er det slik at gjennom de siste ukene så har det skjedd en flom av klager på forskjellige forums der Cash4Profit medlemmer klager på at de ikke har blitt betalt på over 2 – 3 måneder nå!  En av de største tidligere PRO Cash4Profit Facebook gruppe-sidene har blitt forandret til et SCAM advarsel side!  Og en bitcoin ekspert som har drevet sin egen “etterforskning” ved på bitcoins blockchain å lese seg frem til alle bitcoin transaksjoner til og fra Cash4Profit, og han har konkludert med at det nå er bevist at dette konseptet er et rent pyramidespill.  (Jeg har selv ikke tatt meg tid til å studere alt det vedkommende har delt med offentligheten i denne forbindelse.  Men, konklusjonen overrasker meg ikke og stemmer 100% overens med det jeg har trodd og sagt i ca. 2 år nå om dette konseptet.)

Uansett, – jeg er personlig 100% sikker på at dette konseptet nå vil føye seg inn i en lang rekke andre lignende konsepter der hundretusenvis av mennesker har tapt pengene sine.

Og midt oppe i alt dette så kommer det stadig vekk nye lignende konsepter på markedet.  Bare de siste 10 – 12 dagene har jeg fått tilbud om å bli med på tre nye slike konsepter.  To av dem lover en månedlig profit på på 40 – 45% hvis du f.eks. investerer minimum $10.000,-.  (Høyere profit i prosent jo mer du investerer er et typisk “pyramide” signal). En venn av meg i England bestemte seg for å “teste” et av disse konseptene og investerte et beløp på $300,-.  Deretter tok han kontakt med konseptets grunnlegger som promoterte seg selv som en FOREX trading ekspert med en lang suksess-historie bak seg.  Det viste seg at vedkommende bodde kun et par timers bilkjøring fra der min venn bodde.  Men da forsøk på å avtale et møte ble fremlagt, fikk han et ganske uhøflig svar tilbake.  Beskjeden av:

Hvis du ikke tror på de opplysningene som det finnes mye av på vår offisielle webside har et møte mellom deg og meg ingen hensikt!  Dessuten, jeg er alt for travelt opptatt for tiden!

To – tre uker senere var det “game over” for dette konseptet.  Ca. 3.000 mennesker tapte pengene sine og adressen kun to timer fra der min venn bodde viste seg å være falsk.  Dette er så typisk for de aller fleste, hvis ikke alt av slike konsepter. 

Til slutt. Nesten samtlige av denne typen konsepter blir erklært ULOVLIG av mange lands myndigheter, som f.eks. i Norge av Finanstilsynet og i Sverige av Finansinspektionen.  Dette fordi konseptene etter loven må ha tillatelse fra disse myndighetene til å tilby ‘finansielle tjenester” i de respektive landene.  I Italia har nå forøvrig myndighetene begynt å blokker websidene til flere av disse selskapene.  Se her: (KLIKK på bildet)

Finnes det da ingen gode unntak, et alternativ verd å satse på?

Vel, jeg skal nevne to meget spesielle muligheter for deg her nå.  Det ene konseptet er overhodet ikke basert på som helst form for network marketing!  Og det andre er network marketing basert, – men, med en meget spesiell og viktig forskjell!

D.ai.sy og EndoTech:

Det første av disse to konseptene har du kanskje hørt om?  Det går under navnet D.ai.sy (som er en smart-kontrakt på blockchain) og fungerer i et meget nært partnerskap med et selskap i Israel kjent som EndoTech.

EndoTech er et over 10 år gammelt selskap som idag spesialiserer seg på å utviklet AI (Artificial Intelligence) programvareløsninger for bruk i krypto og forex trading.  Selskapet har over 80 ansatte og har i flere år tilbudt trading tjenester til store institusjonelle investors med million-beløp i US dollar å investere.  Investors som må betale US$125.000 i en opp front fee bare for å bli akseptert som klient.  Pr. idag har EndoTech ca. 2.300 slike kunder fra ca. 70 land verden over.

For snart to år siden begynte imidlertid EndoTech og skaperne av smart-kontrakten D.ai.sy samtaler for å lage en løsning for det som kalles for “retail customers”.  Det vil si vanlige mennesker med minimum $100,- eller mer å investere.  Og det unike med den modellen de har skapt er at dette er en kombinasjon mellom en såkalt “crowdfunding” løsning samt krypto og forex trading.

Crowdfunding er en måte å reise kapital på for et prosjekt.  Når du eventuelt blir med i D.ai.sy så går dermed fra 30 til 50% til av din investerte kapital som et bidrag til crowdfunding delen, og fra 50% til 70% går inn på din trading konto.  Totalbeløpet som går inn på trading kontoen hos verdens største krypto-børs Binance brukes for å teste AI teknologien mens denne er under utvikling.  Meget viktig å forstå er imidlertid at for den 30 til 50% delen som går til crowdfunding vil du også motta aksjer i EndoTech.  Aksjer som kan vise seg å bli særdeles interessante å eie når selskapet går på børs innen et års tid!   Og aksjer med et meget spennende verdistignings-potensial når EndoTechs nye revolusjonerende AI teknologi er klar for levering til verden. Mens EndoTech gjennom tidligere år har levert trading-resultater på rundt pluss 300% i løpet av en 12 måneders periode, så mener de med den nye teknologien å etter hvert kunne levere resultater opp mot 3 – 4 ganger bedre enn dette!

Med andre ord, når du investerer $100,- i D.ai.sy så får du også en aksje som du kan si du betalte US$50,- for av dette beløpet.  Muligheten for at en slik aksje raskt kan få en verdi på flere hundre dollar på børsen, spesielt hvis EndoTech lykkes med sin forskning i AI-teknologien og blir i stand til å levere resultater 3 – 4 ganger bedre enn pluss 300% p.a., er meget stor!

Hva med fantastiske 1 til 2% pr. dag med Daisy’s AI baserte Forex trading!?

For ca. 10 – 12 dager siden publiseringen av denne blogg artikkelen startet EndoTech på vegne av alle Daisy medlemmer med den nye FOREX tradingen basert på den første og meget tidlige utgaven av det nye AI baserte forex trading programmet.  Og så langt har resultatene vært intet mindre enn fantastiske!  Over de siste 4 ukene har resultatene vist en profit på ca. 1 til 2% hver eneste dag!  Fire uker er selvfølgelig en alt for kort tid til å danne seg et korrekt bilde her, men dette er usedvanlig lovende for tiden som kommer.

Samtidig gjør EndoTech nå seg klare til også begynne trading i krypto-markedet med den første og meget tidlige utgaven av det nye AI baserte trading programmet for krypto-trading.  Dette vil skje rundt mot slutten av mai måned 2022.  I en nylig video-presentasjon indikerte Dr. Anna Becker, EndoTech’s grunnlegger og CEO at man i denne omgang forventer års-resultater på mellom 350 og 450%!

Meget viktig er det også å merke seg at når du blir med i D.ai.sy så blir du med i verdens første og eneste trading-konsept som regelmessig blir revidert av et av de 3 største revisor-selskapene i verden, Ernest & Young!

Og til slutt, som D.ai.sy medlem får du også tilgang til et økende antall spennende muligheter som eksklusivt kun blir tilgjengelig for D.ai.sy medlemmer gjennom en ny, unik DeFi (Decentralised Finance) lanserings-plattform.  Mulighetene til ekstra inntekter og betydelig fortjeneste-muligheter, i kombinasjon med det du kan lære om krypto og Decentralised Finance, er alene verd ditt medlemskap i D.ai.sy!

I løpet av våren/sommeren 2022 får også alle D.ai.sy medlemmer tilgang til en ny revolusjonerende metode der alle kan “MINE” (d.v.s. utvinne/skape) bitcoins ved bruk av ny unik teknologi som gjør “mining” for alle til en virkelig mulighet med et meget stort potensial for betydelige inntekter og fortjeneste. Som Daisy medlem kan du allerede i dag i din back-office reservere din egen “mining” computer, eller andeler i en slik meget spesiell computer.  Betaling skjer først når dette konseptet går live, antagelig i løpet av juni måned 2022.

Hva med dette:  Fra US$1.000,- til muligens US$27.823 på kun 12 måneder?  En helt ny AI basert trading programvare lanseres til verden om ca. 1 til 2 uker fra i dag!

Det tar tid før mange av oss forstår det.  Men vi lever i en tid der den teknologiske utviklingen skjer SKREMMENDE fort!  (Og jeg brukte ordet “skremmende” her med vilje og med mine tanker i en noe annen retning enn det som har med krypto og forex trading å gjøre.). Poenget mitt her og nå er imidlertid dette:

Mens jeg i fjor (2021) med stor overbevisning kunne fortelle deg at 

Det er simpelthen helt umulig for noen å skape slike fantastiske resultater! 

Eller:  

Ingen kan trade, ikke en gang ved hjelp av avansert AI teknologi, uten å være nødt til å akseptere enn viss prosent trades med tap!

Den oppsiktsvekkende kunnskapen som har blitt meg tildel de siste to månedene har imidlertid tvunget meg til å kanskje måtte innrømme at jeg ikke lengre kan komme med slike bombastiske uttalelser og samtidig ha rett.  Det var nok rett for noen måneder siden, men jeg er slett ikke sikker på at det vil være rett i 2022!

Ekspertene innen AI (kunstig intelligens) hos EndoTech i Israel er selvfølgelig ikke de eneste som driver med forskning og utvikling av AI basert programvare for bruk i trading.  Personlig kjenner jeg til to (2) slike prosjekter som nærmer seg fullføring før lansering.  Jeg sitter på detaljert informasjon om begge disse to prosjektene og først av alt er det viktig å understreke:

  1.  INGEN av disse to prosjektene har noe som helst med network marketing å gjøre!
  2. Begge to handler kun om din mulighet til å kjøpe (eller leie/lease) rettighetene til å bruke og koble deg opp til den sensasjonelt gode AI baserte trading programvaren de i over et år har jobbet med å utvikle og teste.
  3. I begge tilfeller kan du velge at du utelukkende ønsker at alt skal skje på 100% auto-pilot for deg!
  4. Og endelig, i begge tilfeller er det KUN du som har kontroll over pengene dine på din egen private trading konto hos en respektabel krypto-børs.

En meget god venn i England og jeg har i et par måneder vært i stand til å følge med på de siste test-rundene i forbindelse med begge de to AI-baserte krypto og forex trading konseptene nevnt over.  Hoved fokuset har vært og vil en stund til fremover fortsatt være på krypto-trading.

Det vi har sett og vært vitne til er rett og slett UTROLIG imponerende!  Og etter at vi har sammenlignet de mange forskjellige detaljene og betingelsene knyttet til hvert av de to konseptene, tror vi at vi nå har bestemt oss for hvilket av de to vi vil kunne anbefale til våre venner og kontakter.

De viktigste tingene å nevne ved dette ene konseptet er som følger:

  • Det har vist seg å være i stand til, i uke etter uke over de siste mer enn 2 månedene, å skape en snitt netto fortjeneste på litt i overkant av 1% pr. dag, 7 dager i uken!
  • Du vil bli i stand til å kjøpe rettighetene til å koble deg opp til denne AI baserte programvare-teknologien for under $100,- pr. måned.
  • Det kreves ellers at du er i stand til å deponere minimum $1.000,- i din egen konto hos en høyt respektert krypto-børs. Flere børser å velge mellom.
  • 100% av alt du tjener er dine inntekter.  Her betales absolutt ikke en eneste cent av fortjenesten til selskapet som leverer AI teknologien!

Det er alt!  Jeg kjenner han som står bak dette og som har finansiert utviklingen av denne AI baserte programvaren over de siste snart 18 månedene.  En mann som bl.a. har bygget opp et av de største mobiltelefon selskapene i USA og som ellers eier flere andre selskaper i forskjellige bransjer.  Vedkommende er også kjent for flere rekorder innen network marketing bransjen.   Men i det nevnte nye trading konseptet vil det ikke finnes spor av network marketing!  Du vil imidlertid kunne tjene en interessant provisjon fra de du direkte selv selger denne løsningen til, men ikke noe som helst fra “level 2”.

Ellers er det meget interessant å lese og lytte til det han har å si om de mange network marketing baserte trading konseptene der du som deltaker må sende dine penger til selskapet som så lover å “trade” disse pengene for deg.  Han er meget klar på hva han mener om dette:

DU MÅ ALDRI SENDE PENGER FRA DEG til et selskap som lover å ta vare på og “trade” disse pengene for deg!  Spesielt ikke hvis det i tillegg er et selskap som også bruker en eller annen form for network marketing for å promotere sine tilbud.  Og ABSOLUTT IKKE hvis selskapet ikke har en offisiell trading tillatelse fra ditt lands finans-myndigheter!

Med denne uttalelsen sagt og nevnt:  Hvis du er interessert i å snart kunne komme i gang med å øke din investering på minimum US$1.000 til et mulig beløp på US$27.823 på kun 12 måneder, i en model der det KUN er du som har total kontroll over dine egne penger på din egen private konto, – ta kontakt med meg!  OBS:  Det er et viktig “hvis” her og det er “HVIS vi får muligheten til å reinvestere vår 1% profit hver eneste dag.”  Detaljene i forbindelse med det som kalles for “compounding” på engelsk er ikke klare for oss enda.

PS:  Hva skjer hvis du f.eks. i tillegg til de første $1.000 også hver måned legger inn et ekstra beløp på f.eks. $200,- de neste 12 månedene?

Etter 12 måneder KAN du da sitte med en kapital på utrolige US$44.621,-!

(Under forutsetning av at det blir mulig å reinvestere (compound) hver eneste dag!)

PS:  Ta kontant med meg personlig hvis du vil ha mer informasjon om noe av dette!  Bruk “Kontakt Helge her” linken nederst til høyre!

KLIKK på bildene under for å gå til disse delene av bloggen!

 

Kontakt Helge her

MOTTA en GRATIS 146 siders e-bok om det meste du behøver å vite om den digitale krypto valuta verdenen! Fremtidens pengesystem.

HVORFOR du bør registrere deg her:

Gi oss din beste e-post adresse under og du vil med jevne mellomrom motta oppdateringer med meget interessante opplysninger relatert til de spesielle mulighetene Helge vil omtale på denne delen av bloggen. Helge har i mer enn 40 år jobbet med internasjonale forretnings-muligheter, og i over 20 år jobbet med slike muligheter på internett. Han har tjent og tapt millioner i løpet av disse årene og har et eksepsjonelt erfaringsgrunnlag på bade godt og ondt. Når du registrerer deg under vil du også få tilsendt en meget interessant 146 siders e-bok som gir deg en MEGET god innføring i den digitale krypto valuta verdenen, inkludert om NFT’ s (Non Fungible Tokens) og om De-Fi (Desentralisert Finans) som vil utfordre verdens banksystem. Alle blir også≥ med i en månedlig trekning der du kan vinne et GRATIS ferie-opphold som f.eks. beskrevet bak denne linken: GRATIS ferieopphold!